آموزشگاه همراه ایرانیان مجری برگزاری دوره های تخصصی تعمیرات موبایل
 • آموزش آشنایی با الکتریسیتهسرفصل های دوره آموزشی الکترونیک
 • آموزش شناخت رسانایی و دسته بندی اجسام از نظر الکتریسیته
 • آموزش و تعریف مفاهیم پایه
 • آموزش اثبات نسبی بودن اختلاف پتانسیل
 • آموزش شناخت کامل باتری
 • آموزش شناخت جریان مستقیم Dc-Direct current
 • آموزش شناخت جریان متناوب Ac–Alternating current
 • آموزش شناخت توان p-power
 • آموزش مفهوم دیسیبل db- decibel
 • آموزش آشنایی با دستگاه های اندازه گیری الکتریکی
 • آموزش آشنایی با مالتی متر multimeter
 • آموزش آشنایی با اسیلوسکوپ Oscilloscope
 • آموزش آشنایی با مقاومت Resistor
 • آموزش آشنایی با خازن – Capacitor
 • آموزش آشنایی با سلف (سیم پیچ)
 • آموزش آشنایی با فیلتر ها–Filter
 • آموزش آشنایی با دیود  Diode
 • آموزش یکسو سازی توسط دیود
 • آموزش آشنایی با ترانزیستور Transistor
 • آموزش آشنایی با ترانزیستور Mosfet
 •  آموزش آشنایی با مدارات مجتمع  IC – Integrated circuit
 • آموزش مفهوم اثر تداخل الکترو مغناطیسی Electromagnetic interference – Emi
 • آموزش مفهوم اثر تخلیه الکترواستاتیک ESD -Electrostatic discharge
 • آموزش شناخت سیستم های انالوگ و دیجیتال–قیاسی و رقمی
 • آموزش اصول سیستم های دیجیتال
 • آموزش شناخت عناصر مداری دیجیتال
 • آموزش شناخت مبدل سیگنال آنالوگ به دیجیتال : ADC
 • آموزش شناخت مبدل سیگنال دیجیتال به آنالوگ : DAC
 • آموزش پردازش دیجیتالی سیگنال آنالوگ
 • آموزش شناخت قطعات و مشخصات  مداری و سمبل قطعه
2.0/5 (1 رای)
واتسآپتماس با ما