آموزشگاه همراه ایرانیان مجری برگزاری دوره های تخصصی تعمیرات موبایل
  • آموزش و شناخت اصلاحات مخابراتیسرفصل های دوره آموزشی مخابرات
  • آموزش شناخت مدلاسیون ودلیل استفاده از آن
  • آموزش و تعریف مدلاسیون
  • آموزش رویکرد سلولی
  • آموزش حرکت از یک سلول به داخل سلول بعدی
  • AMPS
  • آموزش شناخت تلفن های سلولی دیجیتال
  • آموزش مقدمه ایی بر GSM - (Global System for Mobile communication)
  • آموزش شناخت معماری شبکه GSM
5.0/5 (1 رای)
واتسآپتماس با ما