آموزشگاه همراه ایرانیان مجری برگزاری دوره های تخصصی تعمیرات موبایل

در اینجا می توانید نمونه سوالات آزمون کتبی مهارت که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تهیه شده یا مشاهده کنید. این آزمون برای سنجش میزبان مهارت و تخصص حرفه تعمیرکار تلفن همراه طراحی شده است.