آموزشگاه همراه ایرانیان مجری برگزاری دوره های تخصصی تعمیرات موبایل

انواع مشکلات پیش آمده برای قلم گوشی موبایل و آموزش تعمیر آن:

  • قلم جا نمی رود: ممکن است در جای قلم گوشی چیزی رفته باشد و مانع جا رفتن آن بشود.تمیزی جای قلم را انجام دهید. همچنین ممکن است قلم شکستگی داشته باشد که در این صورت باید آن را تعویض کنید.
  • قلم کار نمی کند: ابتدا قلم تعویض شود. اگر باز هم قلم گوشی کار نکرد صفحه مربوط به خواندن قلم که پشت ال سی دی نصب میشود را چک کنید.
  •  

     

    آموزش تعمیر قلم گوشی موبایل